Kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Phú Ninh khoá XII thông qua 5 nghị quyết

Ngày 13/10, HĐND huyện Phú Ninh XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm thảo luận, quyết nghị về chủ trương, cơ chế triển khai thực hiện một số chương trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Các đồng chí: Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.
Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Văn Ninh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện các ngành, hội - đoàn thể, địa phương và đại biểu HĐND huyện khóa XII.