Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2022

Trong 07 ngày (03/8- 08/11), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2/2022. Tham gia khóa học lần này có 47 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

        Học viên được học 10 chuyên đề theo khung quy định. Nội dung các chuyên đề được giảng dạy theo tài liệu mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; trong đó bổ sung mới chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiều nội dung được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với quan điểm, chỉ đạo mới nhất của Đảng.

Quang cảnh lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt II/2022

          Ngoài việc học các chuyên đề theo khung quy định; học viên được thảo luận nhóm xung quanh các vấn đề lý luận gắn với thực tiễn được đặt ra tại cơ quan, đơn vị. 

Thông qua khóa học, giúp các học viên nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị; giữ vững niềm tin, bản lĩnh chính trị trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ CNXH, nhất là trong tình hình hiện nay. Đồng thời, xác định rõ mục đích, động cơ và phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

          

                                                                              

Tin liên quan