Tam Thái: Triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫuo, thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng ngày 12/4/2023, UBND xã Tam Thái phối hợp với Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội nghị đã thông tin về các tiêu chí và kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; Triển khai một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn và Tổ đoàn kết, công tác tuyên truyền xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến hài lòng của Nhân dân về kết quả xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời giới thiệu tổng quan về Chương trình xây dựng xã nông thôn mới, kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới đến nay trên địa bàn Tam Thái; một số nội dung trọng tâm thực hiện Chương trình trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội và của người dân trong xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn phân tích, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025 có sự tham gia của người dân…

Quang cảnh Hội nghị

Tính đến nay, xã Tam Thái có 03 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư nâng cao các tiêu chí đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới. 

Thông qua Hội nghị nhằm giúp các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã, cán bộ công chức xã chuyên trách về xây dựng NTM; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, thành viên ban phát triển thôn, cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, sự chủ động tham gia trực tiếp của người dân, khắc phục khó khăn để thực hiện hoàn thành việc xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025./.

 

Tin liên quan