Tam Phước:Phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu thôn Xuân Điền

Sáng ngày 17/5/2023, UBND xã Tam Phước tổ chức lễ ra mắt phát động xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu thôn Xuân Điền.

Được sáp nhập từ thôn Phú Xuân và Phú Điền, có địa bàn tương đối rộng, điểm xuất phát thấp, thôn Xuân Điền đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được những thành tích tích cực. Năm 2022, đạt 4 tiêu chí thôn NTM kiễu mẫu. Những năm qua, thôn nhà huy động bà con hiến đất, cây cối và nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM, trong đó, Nhân dân đóng góp khoản 20 - 25%. Các công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện phát triển sản xuất, năng suất lúa hàng năm đạt cao (trên 59,5 tạ/ha); đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong thôn được nâng lên đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo, hộ nghèo hằng năm đều giảm.

Tại lễ phát động, UBND xã Tam Phước kêu gọi ban, ngành, các Hội, đoàn thể ở xã, Ban Phát triển thôn Xuân Điền, Ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể ở thôn, các tổ đoàn kết và toàn thể Nhân dân trong thôn Xuân Điền chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng thành công "Thôn NTM kiểu mẫu" thôn Xuân Điền, hoàn thành 10/10 tiêu chí trong phương án xây dựng thôn NTM trong năm 2023.

 

Tin liên quan