Tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo ổn định cung ứng điện

    UBND huyện Phú Ninh vừa ban hành Công văn số 644/UBND-KT&HT thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo ổn định cung ứng điện trên địa bàn huyện Phú Ninh trong mùa khô và năm 2023.

               Nhằm đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn huyện, đặc biệt là ứng phó với nguy cơ nắng nóng của năm 2023, UBND huyện Phú Ninh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng vào ban đêm. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc và sau giờ làm việc phải tắt tất cả các thiết bị điện. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm nội dung trên. 

          Đối với các cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất, UBND huyện đề nghị dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22h. Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Điện lực Tiên Phước. Bên cạnh đó, tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống điện chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện. 

          Đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay. Đồng thời, giảm 35% công suất hệ thống chiếu sáng từ 6h30-22h và giảm 70% từ 22h trở đi. 

          Thời gian thực hiện điều chỉnh bắt đầu từ ngày 19/5/2023. 

          Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí, tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22h. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22h.

Description: https://govap.hochiminhcity.gov.vn/documents/10217/Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20tin%20t%E1%BB%A9c-2023-5-21/1684639862827770b51156a6db433ed7c.jpg/dc0a7923-02c7-409c-8bbe-2f429fbff0a7

          Đối với các hộ gia đình, UBND giao UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng,... Sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà. 

          Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Điện lực Tiên Phước kiểm tra việc chấp hành của các phòng, ban, đơn vị, các địa phương trên địa bàn huyện.

 

 

                                                                                      

Tin liên quan