Tam An: sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn

Thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; trong đó việc đầu tư xây dựng, mở rộng các tuyến giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã Tam An đã tập trung lãnh đạo, vận động Nhân dân tổ chức ra quân xây dựng mở rộng nền mặt đường các tuyến giao thông nông thôn qua địa bàn thôn An Thọ

Với phương thức Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm, những ngày gần đây, dưới cái nắng oi bức của những ngày đầu hè, UBND xã Tam An cùng với Nhân dân thôn An Thọ đã và đang san lấp, cải tạo mở rộng nền đường giao thông nông thôn. Tuyến đường dài 625m, từ kênh N10A đoạn từ nhà ông Nguyễn Thanh đi Đập Lạnh. 

Thời gian đến, xã Tam An tiếp tục nâng cấp và mở rộng tuyến đường dài hơn 280m từ nhà ông Lê Văn Quảng đi nhà bà Bùi Thị Sương, cũng thuộc thôn An Thọ.

Xã Tam An đang từng bước triển khai đầu tư xây dựng mở rộng các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

 

Tin liên quan