Tam Dân: Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

UBND xã Tam Dân vừa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, chủ đề: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” và Diễn đàn “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành, mạnh” năm 2023.

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Trong những năm qua, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn xã Tam Dân đều xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện để cùng chăm lo, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, khuyết tật trẻ em sống trong hộ nghèo. Qua đó, giúp các em vơi đi những vất vả trong cuộc sống, vượt khó vươn lên học tốt, trở thành cháu ngoan Bác Hồ...

Để các em được đón một mùa hè an toàn với nhiều hoạt động phong phú bổ ích và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất đến từ gia đình, cộng đồng và xã hội; Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”và “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành, mạnh cho trẻ em” nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan đơn vị, gia đình và của chính các em trong thực hiện Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.