Phú Ninh phấn đấu chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phứt tạp về tài nguyên, môi trường năm 2023

Ngày 02/6/2022, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Quảng Nam (gọi tắt BCĐ 138) có Quyết định số 81/QĐ-BCĐ về việc công nhận địa bàn trọng điểm phức tạp về tài nguyên, môi trường đối với xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh trong năm 2021. Thời gian qua, BCĐ 138 huyện đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp, chương trình, kế hoạch nhằm từng bước chuyển hóa địa bàn, tình hình tội phạm về môi trường. Nhờ đó, tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn từng bước được kéo giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Đồng bộ các giải pháp chuyển hóa địa bàn 

          Trên cơ sở kế hoạch của cấp tỉnh, Công an huyện đã tham mưu BCĐ 138 huyện Phú Ninh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, chính quyền địa phương xã Tam Lãnh triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên. Thời gian qua, các cấp, các ngành đều tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như: trên hệ thống truyền thanh, trực tiếp, thông qua trang mạng xã hội, hoặc dưới hình thức sân khấu hóa lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên; vận động Nhân dân tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Bộ công an, Giám đốc Công an tỉnh trong thực hiện chuyển hóa địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa bàn xã Tam Lãnh.

Tổ chức tuyên truyền chuyển hóa địa bàn tại xã Tam Lãnh

Nhằm chủ động đấu tranh, xử lý nạn khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại xã Tam Lãnh, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập 02 chốt kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản vàng trái phép tại xã Tam Lãnh với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ luân phiên trực 24/24 tại điểm cầu Bồng Miêu và điểm Hố Rấy; đồng thời phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương xã Tam Lãnh tổ chức triển khai 07 đợt kiểm tra, truy quét đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Qua đó đã phát hiện, làm mất tác dụng, phá hủy 30 máy nổ, 70 cối xay đá, 04 củ điện, 01 máy tời, 04 xẻng, 04 cuốc, 47 xe rùa, 73 hồ ngâm ủ, 20 máy bơm nước, 20.500m ống dẫn nước, 7.000m dây điện, 245 bao vôi, 60 lán trại cùng nhiều công cụ thô sơ khác. Lực lượng Công an xã đã tham mưu chính quyền tổ chức triển khai 21 đợt kiểm tra, truy quét tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu; phát hiện, làm mất tác dụng 24 máy nổ, 02 cối xay, 02 củ điện, 01 máy tời, 06 lán trại, 50 bao vôi, 47 hồ ngâm ủ, 80 lít dầu diezen, 1.800m2 bạt, 3.500m dây nước, 50m dây điện. Kết quả, đối với khu vực Thác Trắng, không còn tình trạng các đối tượng đưa phương tiện xe cơ giới như xe múc, xe tải,.. vào hoạt động khai thác. Những trường hợp làm thủ công, sử dụng xẻng và xe rùa để khai thác vàng trên đất lâm nghiệp chủ yếu là Nhân dân địa phương, đang từng bước được vận động chấm dứt khai thác trái phép.