Kho bạc Nhà nước Phú Ninh triển khai thanh toán tự động tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Từ tháng 4/2023, Kho bạc nhà nước (KBNN) triển khai diện rộng chương trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách đối với KBNN.

Với mục tiêu xây dựng KBNN hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, từ năm 2019 đến nay, cùng với các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN, KBNN huyện Phú Ninh đã triển khai thành công Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện (trừ các đơn vị khối an ninh – quốc phòng). Có thể nói, việc triển khai DVCTT KBNN tạo ra một phương thức giao dịch, thanh toán điện tử dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng yêu cầu thanh toán hiện nay. Đây cũng là xu thế tất yếu góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thanh toán, tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các ĐVSDNS, được hầu hết các đơn vị đánh giá cao và đồng tình hưởng ứng.