Tập huấn phương pháp, kỹ năng truyền thông kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Ngày 05/6/2023,tại hội trường Trung tâm y tế huyện Phú Ninh, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị, tập huấn phương pháp, kỹ năng truyền thông kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ y tế, viên chức dân số và ộng tác viên dân số xã, thị trấn năm 2023.

Tại hội nghị, Bác sĩ Phan Đình Nhân - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã trực tiếp phổ biến Đề án “Kiểm soát đề án mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Quản Nam” giai đoạn 2021-2025. Mô hình kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh có sự tham gia của người có uy tín trong cộng đồng, các kỹ năng truyền thông về Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh… Trong thời gian tới, cán bộ y tế, dân số cần thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục các đối tượng liên quan trực tiếp; giáo dục về giới, bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường và xã hội; nâng cao hiệu lực về cấm lựa chọn giới tính thai nhi…

Sau hội nghị, cán bộ y tế, viên chức dân số, cộng tác viên dân số nắm vững kiến thức về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, cách tiếp cận hộ gia đình để thực hiện tốt công tác truyền thông không lựa chọn giới tính khi sinh;thực hiện tốt chính sách dân số, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới./..

                                                                 

 

 

 

 

Tin liên quan