Tổ chức cuộc thi ảnh “Sắc màu Phú Ninh”

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005 - 2025) và 50 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975 - 24/3/2025); huyện Phú Ninh tổ chức cuộc thi ảnh “Sắc màu Phú Ninh”.

Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005 - 2025)

  Ngày 24/11/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh ban hành Chỉ thị số 24-CT/HU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005 - 2025).

Tiếp tục nâng cao hiệu quả Ngày Sách Việt Nam

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg về Ngày Sách Việt Nam. Theo Quyết định này, lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Tại huyện Phú Ninh, những năm qua, Ngày Sách nói riêng và văn hóa đọc nói chung được triển khai dưới nhiều hình thức khá phong phú, đa dạng thu hút đông đảo nhân dân, nhất là giáo viên, học sinh tham gia.

Sự ra đời và ý nghĩa ngày Sách Việt Nam 21/4

Ngày Sách Việt Nam năm nay (21/4/2019) là dịp kỷ niệm 92 năm ra mắt cuốn sách "Đường Kách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Bên cạnh đó, tháng 4 còn là dịp diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích niềm yêu thích đọc sách, đồng thời tôn trọng bản quyền tác giả của mọi người dân.