Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Nghị quyết Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 8 Nghị quyết) 30/05/2024 Đang có hiệu lực
Nghị quyết Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 10 Nghị quyết) 18/12/2023 Đang có hiệu lực
Nghị quyết Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 4 Nghị quyết) 18/10/2023 Đang có hiệu lực
Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 13 Nghị quyết) 05/07/2023 Đang có hiệu lực
Nghị quyết kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII 26/04/2023 Đang có hiệu lực
Nghị quyết kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XII (gồm TBKQ kỳ họp + 13 Nghị quyết) 20/12/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 14-18/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 13/10/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII 13/07/2022 Đang có hiệu lực
Từ số 01-04/NQ-HĐND ngày 11/5/2022 11/05/2022 Đang có hiệu lực
16/KH-HĐND 25/04/2022 Đang có hiệu lực