Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Các nghị quyết của kỳ họp 13 HĐND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 13 nghị quyết) 07/05/2024 Đang có hiệu lực
163/QĐ-UBND 09/02/2023 Đang có hiệu lực
Số 115/QĐ-UBND 30/01/2023 Đang có hiệu lực
Số 38/TB-UBND 19/01/2023 Đang có hiệu lực
Số 671/TB-SNV 09/11/2022 Đang có hiệu lực
7391/KH-UBND 08/11/2022 Đang có hiệu lực
163/CV-TCKH 11/10/2022 Đang có hiệu lực
163/CV-TCKH 11/10/2022 Đang có hiệu lực
1080/UBND-NV 03/10/2022 Đang có hiệu lực
136/TB-UBND 22/04/2022 Đang có hiệu lực