HỢP TÁC, KÊU GỌI ĐẦU TƯ

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030 30/09/2021 | 03:55 PM

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030
Chiều ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030.

VĂN HÓA DU LỊCH

Hội nghị triển khai Nghị quyết, quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam 15/06/2021 | 12:00 AM

Hội nghị triển khai Nghị quyết, quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam
Sáng ngày 04/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm
  • Hướng dẫn khai báo y tế
  • Khâm Đức vào Xuân 2 (Nhạc và lời: Huỳnh Đức Trung)
  • Kể chuyện Phước Sơn (Sáng tác: Nguyễn Duy Khoái - T.Bày: Y Thanh Nhị)
  • Phước Sơn quê tôi (Sáng tác: Lê Xuân Bá - T.Bày: Tốp nữ TTVHTT P.Sơn)
  • Khâm Đức vào Xuân 1 (Nhạc và lời: Huỳnh Đức Trung)