TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đặng Bá Dự
Ông Đặng Bá Dự

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Thanh Quang
Ông Nguyễn Thanh Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Hường Văn Minh
Ông Hường Văn Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

4 Mai Thị Thanh Bình
Bà Mai Thị Thanh Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

5 Nguyễn Thị Thu Quý
Bà Nguyễn Thị Thu Quý

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở

6 Nguyễn Đức Cường
Ông Nguyễn Đức Cường

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

7 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: P. Chánh Văn phòng - Phụ trách Kế toán

8 Trần Thị Ngọc Quyên
Bà Trần Thị Ngọc Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

9 Lê Tấn Thuận
Ông Lê Tấn Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

10 Trần Thị Hòa
Bà Trần Thị Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

11 Đỗ Tuấn Ngọc
Ông Đỗ Tuấn Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

12 Nguyễn Thị Minh Huệ
Bà Nguyễn Thị Minh Huệ

Chức vụ: Cán sự

13 Nguyễn Nhật Lệ
Bà Nguyễn Nhật Lệ

Chức vụ: Chuyên viên

14 Phạm Văn Hương
Ông Phạm Văn Hương

Chức vụ: Bảo vệ

15 Trần Thị Lệ Quyên
Bà Trần Thị Lệ Quyên

Chức vụ: Cán sự

16 Lang Văn Bắc
Ông Lang Văn Bắc

Chức vụ: Bảo vệ

17 Hoàng Thị Kim Oanh
Bà Hoàng Thị Kim Oanh

Chức vụ: Chuyên viên

18 Nguyễn Song Toàn
Ông Nguyễn Song Toàn

Chức vụ: Chuyên viên

19 Nguyễn Thị Thủy
Bà Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Tạp vụ

20 Thái Văn Tâm
Ông Thái Văn Tâm

Chức vụ: Lái xe