Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 1. Lĩnh vực:
  • Giám định thương mại
 2. Trình tự thực hiện:
  Trình tự thực hiện:
  • Trường hợp thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ trong chứng thư giám định, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải đăng ký với Sở Công Thương nơi thương nhân đăng ký kinh doanh.
  • + Bước 1: Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan nộp hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ đến Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công
  • + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: . Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ. . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương đăng ký dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân vào sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định cho thương nhân bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
  • Thương nhân chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc đã đăng ký dấu nghiệp vụ tại nơi chuyển đi đến Sở Công Thương nơi chuyển đến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến và không phải làm thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  07 Ngày làm việc
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Nộp qua bưu chính công ích
  07 Ngày làm việc
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ thực hiện theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện - Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếphoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2015/TT-BCT
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Thông báo xác nhận dấu nghiệp vụ giám định thương mại
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  01/2015/TT-BCT
  Quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
  2015-01-12
  125/2014/NĐ-CP
  Sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006
  2019-08-26
  20/2006/NĐ-CP
  Quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
  2006-02-20
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin