Cấp lại thẻ an toàn điện

 1. Lĩnh vực:
  • Điện
 2. Trình tự thực hiện:
  - Trình tự thực hiện:
  • + Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ an toàn điện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
  • + Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ.
  • + Trong thời gian 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại thẻ an toàn điện cho người lao động.
  • + Trường hợp từ chối cấp lại thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  04 Ngày
  04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
  Nộp qua bưu chính công ích
  04 Ngày làm việc
  04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Có thẻ an toàn điện cũ
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Ảnh 2x3 cm
  Số lượng bản chính: 2
  Số lượng bản sao: 0
  Thẻ an toàn điện cũ của người lao động
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Không có thẻ an toàn điện cũ
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Ảnh 2x3 cm
  Số lượng bản chính: 2
  Số lượng bản sao: 0
  Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Thẻ an toàn điện
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  14/2014/NĐ-CP
  Nghị định 14/2014/NĐ-CP
  2014-02-26
  24/2012/QH13
  LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
  2004-12-03
  28/2004/QH11
  LUẬT ĐIỆN LỰC
  2004-12-03
  31/2014/TT-BCT
  Thông tư 31/2014/TT-BCT
  2014-10-02
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo làm mất hoặc làm hỏng thẻ an toàn điện
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin