Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 1. Lĩnh vực:
  • Lưu thông hàng hóa trong nước
 2. Trình tự thực hiện:
  - Trình tự thực hiện:
  • + Thương nhân có nhu cầu thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, hoàn thiện hồ sơ theo thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
  • + Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.
  • + Sở tiến hành xem xét, thẩm định, phê duyệt: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét , thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  10 Ngày làm việc
  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
  Nộp trực tuyến
  10 Ngày làm việc
  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
  Nộp qua bưu chính công ích
  10 Ngày làm việc
  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 1
  Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  - Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  08/2018/NĐ-CP
  Nghị định 08/2018/NĐ-CP
  2018-01-15
  38/2014/TT-BCT
  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
  2014-10-24
  83/2014/NĐ-CP
  Nghị định 83/2014/NĐ-CP
  2014-09-03
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin