Kết nối giao thương, hợp tác về Thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam tại tỉnh Chămpasắc - Lào

Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2017, Đoàn kết nối giao thương, hợp tác về Thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Công Thương tỉnh Chămpasắc – Lào do đồng chí Khampheng Sí A Lun, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Champasak, chủ trì tiếp.

Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2017, Đoàn kết nối giao thương, hợp tác về Thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Công Thương tỉnh Chămpasắc – Lào do đồng chí Khampheng Sí A Lun, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Champasak, chủ trì tiếp.

Tại  buổi làm việc, hai bên thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội, những tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, xúc tiến mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại - dịch vụ, thương mại điện tử giữa 02 Sở Công Thương và các doanh nghiệp 02 tỉnh trong thời gian tới, Sở Công Thương Quảng Nam giới thiệu Sàn thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam với Sở Công Thương và doanh nghiệp tỉnh Champasak – Lào; thảo luận và đi đến sự nhất trí về phương hướng hợp tác. Hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ với những nội dung: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam giới thiệu, tạo liên kết giữa Sàn TMĐT Quảng Nam với các trang thông tin điện tử, Sàn TMĐT của tỉnh Champasak - Lào, hỗ trợ doanh nghiệp Lào tham gia Sàn TMĐT Quảng Nam và ngược lại. Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp tỉnh Chămpasắc – Lào tham gia gian hàng trên Sàn TMĐT Quảng Nam trong thời gian 12 tháng kể từ ngày đăng ký thành công; hai bên tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước vào đầu tư trong các lĩnh vực như thương mại, thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ, sản xuất, chế biến nông sản, khai thác khoáng sản và vận chuyển hàng hóa theo thế mạnh của mỗi tỉnh; hai bên thống nhất chủ trương tổ chức đánh giá tổng kết sau 1 năm thực hiện…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: