Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng

Sáng ngày 08/8/2018, Sở Công Thương Quảng Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng.

Tham dự buổi học tập Nghị quyết có  đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy khối, đồng chí Phạm Bá Huyên – Thường trực Đảng ủy; cùng Đảng viên và quần chúng, thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.
          logo WSS

             Đ/c Nguyễn Phước Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo nghị quyết

Tại hội nghị  các đại biểu đã được nghe quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), bao gồm:

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

                            

                                                             Quang cảnh lớp học

Tin liên quan