Danh sách các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Danh sách các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

                                                                      DANH SÁCH

                                   PHÂN HẠNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

              

STT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng chợ

Diện tích (m2)

I

II

III

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

TP. Tam Kỳ

 

1

2

5

 

1

Chợ Tam Kỳ

P. Phước Hoà, TP  Tam Kỳ

X

 

 

7.672

2

Chợ Hoà Hương

P. Hoà Hương, TP Tam Kỳ

 

X

 

2.000

3

Chợ KDC số 1

P. An Mỹ, TP Tam Kỳ

 

X

 

6.556

4

Chợ Vườn Lài

P. An Sơn, TP Tam Kỳ

 

 

X

1.500

5

Chợ Trường Xuân

P.Trường Xuân, TP Tam Kỳ

 

 

X

1.500

6

Chợ  Kim Thành

Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ

 

 

X

2.000

7

Chợ tươi sống TTTM Tam Kỳ

P. Phước Hoà, TP Tam Kỳ

 

 

X

3.000

8

Chợ Tam Thanh

Xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ

 

 

X

 

 

TP. Hội An

 

1

0

10

 

9

Chợ  Hội An

P. Minh An, TP Hội An

X

 

 

10.140

10

Chợ Tân An

P. Tân An, Tp Hội An

 

 

X

2.053

11

Chợ Cẩm phô

P. Cẩm Phô, TP Hội An

 

 

X

337

12

Chợ Cẩm Hà

Xã Cẩm Hà, TP Hội An

 

 

X

450

13

Chợ  Cẩm Kim

Xã Cẩm Kim, TP Hội An

 

 

X

1.235

14

Chợ Cẩm châu

P. Cẩm Châu, TP Hội An

 

 

X

9.531

15

Chợ Thanh hà

P.Thanh hà, TP Hội An

 

 

X

450

16

Chợ Tân Hiệp

Xã Tân hiệp, TP Hội An

 

 

X

295

17

Chợ  Cẩm An

P. Cẩm An, TP Hội An

 

 

X

1.126

18

Chợ Cửa Đại

P. Cửa Đại, TP Hội An

 

 

X

926

19

Chợ  Phước Hải

P. Cửa Đại, TP Hội An

 

 

X

1.001

 

Huyện Đại Lộc

 

0

1

16

 

20

Chợ  Hà Tân

Tân An, Đại Lãnh, H. Đại Lộc

 

 

X

1.700

21

Chợ Đại Chánh

Tập Phước Đại Chánh, H. Đại Lộc

 

 

X

2.900

22

Chợ Đại Cường

Thanh Vân Đại Cường, H. Đại Lộc

 

 

X

3.150

23

Chợ Hoà Mỹ

Mỹ Liên, Đại Nghĩa, H. Đại Lộc

 

 

X

1.017

24

 

Chợ Tam Hoà

Tam Hòa, Đại Quang, H. Đại Lộc

 

 

X

2.030

25

 

Chợ Phú Hương

Phú Hương,  Đại Quang, H. Đại Lộc

 

 

X

582

26

Chợ Bến Dầu

Mỹ Lễ, Đại Thạnh, H. Đại Lộc

 

 

X

1.674

27

Chợ Đại Hiệp

Phú Quý, Đại Hiệp, H.Đại Lộc

 

 

X

5.765

28

Chợ Hà Nha

Hà Nha, Đại Đồng, H. Đại Lộc

 

 

X

1.640

29

Chợ Quảng Huế

Quảng Huế, Đại Hoà, H. Đại Lộc

 

 

X

3.500

30

Chợ Ái Nghĩa

Khu 2, TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc

 

X

 

6.694

31

Chợ Ngã Tư

Khu 7, TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc

 

 

X

1.080

32

Chợ Trúc Hà

Trúc Hà, Đại Hưng, H. Đại Lộc

 

 

X

3.000

33

Chợ Đại Minh

Tây Gia, Đại Minh, H. Đại Lộc

 

 

X

9.000

34

Chợ Phường Đông

Mỹ Đông, Đại Phong, H. Đại Lộc

 

 

X

3.000

35

Chợ Phú Thuận

Phú Long 2, Đại Thắng, H. Đại Lộc

 

 

X

8.426

Tin liên quan