Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phước Sơn

Địa chỉ: Đường Hồ Chí Minh – Khâm Đức – Phước Sơn - Quảng Nam

  • Email: kthtphuocson@gmail.com
  • 1. Huỳnh Anh Sơn - Phó Trưởng phòng phụ trách
    Điện thoại: 0906.468.999
    Email: anhson9999@gmail.com

  •  

Tin liên quan