Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Hiệp Đức

Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam Số điện thoại: 0235.3883224

1. Trần Thọ - Trưởng phòng
Điện thoại: 0963.940.707
Email: thokt181@gmail.com

2. Trần Văn Thịnh - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0235.3603174 - 0905.181095
Email: thinhbqlhđ@gmail.com

3. Phan Văn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0983.356831
Email: tuanhiepduc@gmail.com

Tin liên quan