Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Núi Thành

Địa chỉ: Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

1. Trần Hồng Dương - Trưởng phòng
SĐT: 0908685017

Tin liên quan