Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Công Thương

Ngày 09/3/2020, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 27/QĐ-SCTvề Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Công Thương

Tải Kế hoạch tại đây

Tin liên quan