Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan