Thông báo phân công nhiệm vụ ông Hường Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Thông báo phân công nhiệm vụ ông Hường Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

File đính kèm Thông báo

Tin liên quan