Phòng Kinh tế và hạ tầng Nam Trà My

- Nguyễn Công Dũng - Trưởng phòng

Số ĐT: 0979 882 303

Email: congdungct@gmail.com

Tin liên quan