Quảng Ninh thông báo về việc tăng cường tầm soát Virus Sars-CoV-2 đối với hàng hóa xuất khẩu

Ngày 19/10/2021, Sở Công Thương Quảng Ninh ban hành Công văn số 3487/SCT- XNK4 về việc tăng cường việc tầm soát Virus Sars-CoV-2 đối với hàng hoá xuất khẩu ở khu vực cửa khẩu, lối mở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

 

Theo đó, khuyến cáo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR (mẫu gộp) trên hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở cầu phao Km3+4 Hải Yên đến từ vùng dịch để chủ động tầm soát Virus Sars-CoV2; vị trí lấy mẫu cụ thế: tay nắm cửa xe, thành trong Container, bề mặt bao bì, hàng hóa. 

Trường hợp doanh nghiệp, cư dân biên giới không thực hiện xét nghiệm tầm soát, nếu cơ quan chức năng thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) xét nghiệm dương tính, dẫn tới trả lại lô hàng và dừng thông quan, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, cư dân biên giới, thì sẽ xem xét, tạm dừng sắp xếp thông quan có thời hạn.

Sở Công Thương Quảng Nam thông tin tới các thương nhân trên địa bàn tỉnh có sản phẩm xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới tỉnh Quảng Ninh được biết và triển khai thực hiện.

Đính kèm file Công văn 

 

Tin liên quan