Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 23/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7502/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

                                             

 

Sản phẩm của các cơ sở sản xuất trong nước dần chiếm được lòng tin của khách hàng. 

Mục tiêu của Kế hoạch nêu rõ, trong giai đoạn năm 2021- 2025 phát triển thị trường trong nước nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung các nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, đồng thời lồng ghép vào các chương trình hành động hàng năm của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng như chương trình phát triển sản xuất kinh doanh của các thương nhân để tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, nhằm thực hiện hiệu quả các văn bản của các cấp đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhằm đạt được một số mục tiêu cụ thể sau:

- Trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi: “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; 

- Phát triển và giữ vững thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn lên đến 80%; ở các siêu thị, trung tâm thương mại... lên trên 85%, tăng doanh thu bán lẻ hàng Việt Nam của khu vực kinh tế trong nước qua mỗi năm; 

- Nhân rộng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất hàng Việt Nam tại thị trường trong nước; 

- Tổ chức thành công dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh; 

- Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép; 

- Xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, "Tinh hoa hàng Việt Nam" trên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam nhằm thường xuyên tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động.

Kế hoạch cũng đã đề ra các nội dung và giải pháp thực hiện như: Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, để vận động người tiêu dùng trong nước biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng hàng Việt Nam và các sản phẩm “Tinh hoa hàng Việt Nam”; Đẩy mạnh thông tin, truyền thông vận động các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho hàng Việt Nam không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường khu vực và thế giới; Phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững; Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, các doanh nghiệp; Kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng;…

 

Tin liên quan