Thông báo quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy – Hà Giang

Ban quản lý Khu kinh tế Hà Giang có Công văn số 264/TB-BQLKKT ngày 28/10/2021 về quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Theo đó, nhằm đảm bảo sự thuận lợi cho hoạt động thông quan tại cửa khẩu Ban quản lý quy định các lực lượng chức năng thực thi công vụ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại nơi làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát liên ngành và Barie kiểm soát số 2. Đồng thời nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ hàng hóa và phương tiện Ban quản lý điều tiết thời gian cho phương tiện vận tải xuất cảnh và tỷ lệ các phương tiện chở các mặt hàng xuất khẩu.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2021. Sở Công Thương Quảng Nam thông tin đến quý doanh nghiệp trên địa bàn được biết và thực hiện.

Đính kèm file Công văn số 264/TB-BQLKKT 

Tin liên quan