Lạng Sơn khuyến cáo về hoạt động điều tiết hàng hoá xuất khẩu từ nội địa lên cửa khẩu chính Chi Ma

Ngày 10/11/2021, Sở Công Thương Quảng Nam nhận Công văn số 1621/SCT-QLTM của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông tin về hoạt động điều tiết hàng hoá xuất khẩu từ nội địa lên cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện nay lượng hàng hoá nông sản từ các tỉnh, thành trong cả nước đưa lên cửa khẩu chính Chi Ma để xuất khẩu sang Trung Quốc tăng khá cao. Trung bình mỗi ngày xuất khẩu khoảng 40 xe nên việc ùn tắc tại cửa khẩu thường hay xảy ra, với năng lực thông quan như hiện nay cần rất nhiều thời gian để giải phóng được hàng hóa.

Chính vì vậy, nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về chi phí phát sinh hay việc hàng hóa bị hư hỏng do phải lưu tại kho bãi dài ngày, Sở Công Thương Quảng Nam thông tin tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sản phẩm xuất khẩu qua cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn cần chủ động điều tiết hàng hóa, có kế hoạch xuất khẩu hợp lý trong thời gian tới. 

Đính kèm file Công văn 1621/SCT-QLTM ngày 10/11/2021 

 

Tin liên quan