Thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công văn số 1877/SCT-QLTM ngày 16/12/2021 của Sở Công Thương Lạng Sơn thông tin về tình hình XNK hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; hiện nay, tại các cửa khẩu của tỉnh tình hình hàng hóa chờ xuất khẩu đang tồn rất lớn. Tuy nhiên lượng hàng vẫn dồn lên rất nhiều, vượt quá khả năng thông quan hàng hóa trong ngày, tất cả các bến bãi tại các cửa khẩu đã quá tải, gây khó khăn trong việc bố trí sắp xếp.

Lượng xe hàng và các sản phẩm của Việt Nam tồn tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 15/12/2021 và đến sáng ngày 16/12/2021 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 150-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 52 xe;

– Nhập khẩu: 292 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.263 xe, trong đó:

+ Xe hàng chờ xuất khẩu: 138 xe;

+ Tồn tại bãi xe trung chuyển: 1.125 xe;

Mặt hàng tồn chủ yếu: mít, thanh long, ván bóc, kinh kiện điện tử,…

2. Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng:

– Xuất khẩu: 04 toa hàng;

– Nhập khẩu: 51 toa hàng.

3. Cửa khẩu chính Chi Ma:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 35-40 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 0 xe;

– Nhập khẩu: 0 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 687 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn (chiếm đến 70%), chè khô, hạt vừng, hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa thông, phế liệu kén tằm,…

Từ ngày 08/12/2021, phía Trung Quốc đã thực hiện tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái điểm do nghi phát hiện 03 ca nhiễm Covid-19 tại Trấn Ái Điểm. Ngày 10/12/2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã gửi thư công tác số 28 để đề nghị Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh khôi phục lại cặp cửa khẩu này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Bạn.

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 180-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 0 xe (Xe hàng: 0 xe; Xe không: 0 xe);

(Trong đó có 0 xe thanh long, luỹ kế từ 19/7/2021 – 15/12/2021, lượng thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 14.871 lượt xe, tương đương 296.420 tấn)

– Nhập khẩu: 0 xe (Xe hàng: 0 xe; Xe không: 0 xe);

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 2.601 xe, trong đó:

+ Tồn tại bãi Bảo Nguyên: 951 xe;

+ Tồn tại khu phi thuế quan: 1.230 xe;

+ Tồn tại ngã ba đến Barie số 2 đường XNK chuyên dụng: 180 xe;

+ Tồn tại bãi Cốc Nam: 240 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: dưa hấu (tỉnh Quảng Ngãi), thanh long (tỉnh Bình Thuận), chuối xanh (tỉnh Tiền Giang), mít (tỉnh Đắk Lắk, Tiền Giang), xoài (tỉnh Bình Định).

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 16/12/2021 là 4.551 xe.

Trong những tháng sắp tới nhu cầu tiêu dùng của thị trường Việt Nam và Trung Quốc có xu hướng tăng và kéo theo lượng hàng hóa xuất nhập khẩu cũng tăng mạnh. Cùng với đó là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu tại Lạng Sơn. 

Sở Công Thương Quảng Nam thông báo tới các Hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp, thương nhân có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn biết và chủ động có kế hoạch điều tiết xe và hàng hóa một cách hợp lý tránh các rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp./. 

Đính kèm file:  Công văn số 1877/SCT-QLTM ngày 16/12/2021 của Sở Công Thương Lạng Sơn thông tin về tình hình XNK hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Giải pháp giảm ùn ứ tại các cửa khẩu Lạng Sơn

 

Tin liên quan