Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đính kèm file: QĐ PA F0 tại nha

                           QĐ PA F0 tại nhà hoat dong

                          QĐ PA F0 tai nha PA

Tin liên quan