Bốn hoá chất nguy hiểm được thêm vào danh sách các chất được quan tâm cao của Cơ quan Hoá chất Châu Âu (ECHA)

Ngày 17 tháng 1 năm 2022, bốn chất được sử dụng trong mỹ phẩm, cao su, chất bôi trơn, chất làm kín và mỡ bôi trơn đã được đưa thêm vào danh sách các chất được quan tâm cao của ECHA (gọi là Candidate list) vì nó có đặc tính phá vỡ hormone ở người.

 

Description: Table

Description automatically generated


Theo quy định của REACH, các nhà nhập khẩu và sản xuất sản phẩm có chứa các chất trong danh sách Candidate list phải thông báo cho ECHA trong vòng 6 tháng kể từ ngày các chất được đưa vào Candidate list (tức ngày 17 tháng 01 năm 2022). Bất kỳ nhà cung cấp sản phẩm nào có chứa các chất trong Candidate list có nồng độ trên 0,1% (tính theo trọng lượng) phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng và người tiêu dùng của họ để được phép sử dụng an toàn.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang Bắc Âu có sử dụng 4 chất mới được thêm vào cần lưu ý tuân thủ các quy định của ECHA đối với các chất bị liệt vào Candidate list.

 

Tin liên quan