Kết nối thương mại giữa tỉnh Quảng Nam với đối tác Iran

Ngày 28/04/2022 Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao có Công văn số 92/CNV-ĐP về việc kết nối thương mại giữa tỉnh Quảng Nam với các đối tác Iran, bao gồm thông tin về các doanh nghiệp tại Iran được Đại sứ quán Việt Nam tại Iran giới thiệu, có nhu cầu nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam (chè, cà phê, thảo dược, gạo, hạt điều).

Sở Công Thương Quảng Nam kính gửi thông tin đến quý đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm trên sang thị trường Iran được biết và trao đổi thương mại.

Đính kèm Công văn số 92/CNV-ĐP ngày 28/04/2022 của Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao

Tin liên quan