Xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021

Ngày 26/5/2022 Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2840/BCT-XNK về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021; Sở Công Thương thông tin một số nội dung như sau:    

Chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ Công Thương tổ chức trong các năm qua là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2021, dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng ấn tượng so với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2021 đạt 336,3 tỷ USD tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. 

Với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài, Bộ Công Thương triển khai tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021. Các doanh nghiệp tham gia thực hiện theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Hồ sơ và tiêu chí xét chọn về kim ngạch xuất khẩu đối với từng nhóm hàng đạt mức tối thiểu theo quy định tại công văn số 2840/BCT-XNK ngày 26/5/2022 của Bộ Công Thương.

Đề nghị các doanh nghiệp đăng ký gửi hồ sơ về Sở Công Thương Quảng Nam (Địa chỉ: Số 07 Trần Hưng Đạo, tp. Tam Kỳ; Điện thoại: 02353.852876) và qua địa chỉ email: camgiang2003@gmail.comtrước ngày 20/6/2022 để Sở tổng hợp và phối hợp với các cơ quan liên quan xác nhận, xét chọn và đề nghị Bộ Công Thương xem xét phê duyệt.

Kèm theo Công văn số 2840/BCT-XNK ngày 26/5/2022 của Bộ Công Thương

 

Tin liên quan