Mời doanh nghiệp tham gia Diễn đàn kết nối Doanh nghiệp Quảng Nam - Thái Lan năm 2022 

Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn kết nối Doanh nghiệp Quảng Nam - Thái Lan năm 2022 tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên kết nối thông tin, tìm hiểu nhu cầu, thiết lập quan hệ đối tác để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngày 23/6/2022, Sở Công Thương có Công văn số 1111/SCT-QLTM về việc mời doanh nghiệp tham gia Diễn đàn kết nối Doanh nghiệp Quảng Nam - Thái Lan năm 2022 đến Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

Các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh quan tâm, tìm hiểu hợp tác với Thái Lan để mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm và cung cấp các tài liệu quảng bá về sản phẩm, nhu cầu hợp tác - đầu tư về Sở Công Thương trước ngày 27/6/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Thời gian, địa điểm tổ chức diễn đàn chính thức được thông báo sau.

          Ngoài ra, để thuận lợi cho công tác cung cấp thông tin, đề nghị doanh nghiệp gửi file mềm về địa chỉ mail: camgiang2003@gmail.com; ĐT: 0908203966.

Đính kèm: Công văn

Tin liên quan