Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 25/7/2022, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Công Thương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị, đồng chí Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, toàn thể công chức - người lao động Sở Công Thương, cùng lãnh đạo, trưởng phó phòng Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Nam.

 

 

Báo cáo tại Hội nghị, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2022 có bước phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực, nhờ thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế và đặc biệt coi trọng tham mưu chỉ đạo kịp thời, quyết liệt đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm của ngành Công Thương, đạt được những kết quả nhất định.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành khai khoáng (+16,2%); ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (+25,4%); ngành sản xuất và phân phối điện (+ 25,3%); ngành cung cấp nước và xử lý rác thải (+5,6%). Một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước.