Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc với Thường trực BCH Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Quảng Nam

Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc với Thường trực BCH Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Quảng Nam

Đính kèm: Thông báo

Tin liên quan