Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu 6, BCH TW Đảng khóa XIII

Ngày 29/12/2022, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Bá Dự, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí trong BTV Đảng ủy Sở, Thường trực Đảng Ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở và Trung tâm trực thuộc Sở.

 

.  

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Đặng Bá Dự, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Công Thương truyền đạt 2 chuyên đề, đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Đinh Văn Phúc, UV BCH Đảng ủy Sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở  truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.