Mời tham gia Ngày hội quảng bá các sản phầm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Tiên Phước năm 2023

Thực hiện Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 03/KHLT-SCT-UBND ngày 31/8/2023 giữa Sở Công Thương và UBND huyện Tiên Phước về Kế hoạch tổ chức Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Tiên Phước năm 2023. Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Tiên Phước tổ chức Ngày hội quảng bá các sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Tiên Phước năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nắm được tình hình cung - cầu thị trường, thị hiếu khách hàng, tiêu chuẩn sản phẩm để có chiến lược cải tiến, đầu tư sản xuất phù hợp góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm một cách ổn định, gồm các hoạt động sau:

1. Tổ chức trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Tiên Phước năm 2023. 

1.1. Thời gian: Từ ngày 29/9/2023 - 01/10/2023 (03 ngày).

Lễ khai mạc: Lúc 17h00, ngày 29/9/2023.

1.2. Địa điểm: Tại Trung tâm vui chơi trẻ em huyện Tiên Phước.

1.3. Quy mô: Khoảng 80 gian hàng.

1.4. Sản phẩm tham gia:

- Nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNTTB, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Trầm hương, trầm cảnh, sản phẩm từ cây dó bầu và các sản phẩm đặc trưng khác huyện Tiên Phước.

- Ấn phẩm, video phóng sự về các sản phẩm miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

1.5. Cơ chế hỗ trợ: Các đơn vị được hỗ trợ 100% chi phí tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm Ngày hội.

2. Hội nghị Kết nối giao thương giữa các đơn vị cung ứng sản phẩm Quảng Nam với Tập đoàn Central Retail.

- Thời gian: 14h00 đến 16h00 ngày 29/09/2023.

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Tiên Phước.

- Chủ trì: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Tiên Phước và Tập đoàn Central Retail.

- Thành phần tham dự: Các chủ thể tham gia trưng bày tại ngày hội, các doanh nghiệp, chủ thể sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNT tiêu biểu. 

Để Ngày hội quảng bá các sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Tiên Phước năm 2023 đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, Sở Công Thương kính đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin, vận động doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn đăng ký tham gia. Thời gian đăng ký chậm nhất đến ngày 25/9/2023.

- Các đơn vị tiếp nhận gian hàng theo bản tên đơn vị do BTC sắp xếp; thời gian tiếp nhận gian hàng bắt đầu từ 15h00 ngày 28/9/2023, hoàn thiện việc trưng bày sản phẩm trước 11h00 ngày 29/9/2023, đảm bảo trưng bày từ 8h00 đến 22h00 trong thời gian diễn ra Chương trình và thu dọn hàng hóa sau khi kết thúc.

- Trưng bày hàng hóa đúng theo danh mục đã đăng ký, đảm bảo hàng hóa
có chất lượng, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc hàng hóa của đơn vị.

- Các thành viên tham gia giới thiệu quảng bá tại gian hàng có trang phục phù hợp, gọn gàng, lịch sự. Tuyệt đối không được hút thuốc, tập trung ăn uống trong khu vực trưng bày hàng hoá; có ý thức đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, giữ vệ sinh chung.

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thành công Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Tiên Phước năm 2023.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Bà Thái Diệu Hiền - Chuyên viên, điện thoại: 0987.454.777).

Tin liên quan