Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2024

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2024

Đính kèm: Thông báo

Tin liên quan