Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên Đán năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Sáng ngày 16/02/2024, tại Hà Nội, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì "Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên Đán năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới", cùng dự có Thứ Trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ trực thuộc và các Tập đoàn liên quan. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, đồng chí Hường Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường, Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Nam và lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc Sở Công Thương.

 

A group of people sitting at long tables

Description automatically generated

Đầu năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; Ở trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; nhiệm vụ, khối lượng công việc đặt ra ngày càng nhiều, phức tạp hơn và mục tiêu, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn. Trước bối cảnh đó, trên cơ sở quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã quán triệt, cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hành động, đặc biệt là bám sát tình hình biến động của kinh tế thế giới để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nhanh chóng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) đầu năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024 đã đề ra.

Khu vực công nghiệp phục hồi mạnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 ước tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2024ước đạt 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ; nguồn cung các mặt hàng dồi dào, không để xảy ra thiếu hàng sốt giá. Thương mại tiếp tục vững vàng trên đà phục hồi. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 01/2024 ước đạt 64,22 tỷ USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 42%, nhập khẩu ước đạt 30,65 tỷ USD, tăng 33,3%; xuất siêu ước đạt 2,92 tỷ USD. Xuất khẩu tăng với tốc độ kinh ngạc so với cùng kỳ năm trước, nhờ phục hồi ổn định trong xuất khẩu hàng điện tử và sự tăng trưởng đáng kể trở lại của xuất khẩu dệt may, máy móc và đồ gỗ. Công tác quy hoạch tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đến nay đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt 109/111 quy hoạch (đạt 99,1%); nổi bật là Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023, các quy hoạch ngành quốc gia và 50 quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất của ngành Công Thương phục vụ nhân dân đón Tết, Bộ Công Thương đã kịp thời ban hành các chỉ thị, công điện và các văn bản chỉ đạo các địa phương, tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị liên quan: Xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, chủ động rà soát cung cầu hàng hóa, chuẩn bị tốt nguồn hàng và các phương án cung ứng hàng hóa; Triển khai chương trình bình ổn thị trường, chú trọng bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu với giá cả ổn định; thực hiện chương trình kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an toàn thực phẩm... Nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn trong việc mua sắm vào dịp Tết. Bên cạnh đó, việc các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích mở cửa phục vụ người dân tới cuối ngày 30 Tết và mở cửa trở lại phục vụ sau Tết sớm góp phần hạn chế tâm lý mua trữ hàng của người dân, do vậy giá cả hàng hóa trên thị trường nhìn chung không biến động nhiều. Từ trước và trong Tết, công tác cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia được bảo đảm, không xảy ra sự cố lớn về nguồn điện và lưới điện (một số sự cố nhỏ trên lưới điện trung thế đã được khắc phục nhanh chóng, khôi phục cung cấp điện cho phụ tải điện). Các doanh nghiệp duy trì sản xuất xuyên Tết được bảo đảm đủ điện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Công Thương. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

- Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cấp vùng chiến lược, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch cấp vùng chiến lược, Quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo bước đột phá phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; 

- Cơ cấu lại ngành Công Thương nhanh hơn, bền vững hơn dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, chuyển đổi xanh, năng lượng, thương mại điện tử;  Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của Quốc hội và quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng chiến lược.

- Kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và DN lớn toàn cầu. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các DNVVN phục hồi, phát triển sản xuất; 

-Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình vận hành của hệ thống điện quốc gia, thị trường điện (huy động tối ưu các nguồn điện, điều tiết các hồ chứa thủy điện, tình hình vận hành và khắc phục sự cố các tổ máy nhiệt điện than, tình trạng vận hành lưới điện truyền tải, …) để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo EVN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị điện lực có liên quan thực hiện các giải pháp đồng bộ đảm bảo cung ứng điện; 

- Thực hiện rà soát tình hình thực hiện của các đơn vị đối với các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3110/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Quyết định số 3376/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, các hiệp hội ngành hàng có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các phương án cung ứng hàng hóa để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gây tăng giá đột biến; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn dự trữ đầy đủ có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường; chỉ đạo các công ty điện lực trên địa bàn cung ứng điện đầy đủ, ổn định.

Tin liên quan