Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023

Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành công văn số 5546/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2023.

Mức thu, nộp phí thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam thông báo về việc triển khai thực hiện mức thu, nộp phí trong công tác an toàn thực phẩm của các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm để đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Ngày 26/6/2023, Sở Công Thương ban hành hướng dẫn số 1121/HD-SCT về Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm để đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

Năm 2023, Quảng Nam phấn đấu có 90% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 07/02/2023 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 577/KH-UBND triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm

Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm