Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ X, năm 2022-2023

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam được tổ chức hằng năm, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

- Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

- Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Hội nghị toàn quốc về công tác khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021

         Sáng ngày 10/12/2021, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Cục Trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung đồng chủ trì Hội nghị Toàn quốc về công tác Khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV năm 2021. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có Phó Giám đốc Sở Công Thương Hường Văn Minh, chủ trì; tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghiệp, Quản lý thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

Công bố hợp quy

Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc.

Phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 2665/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí thực hiện là 36.600 triệu đồng.

Quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; ngày 22/10/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó,

Tăng cường quản lý an toàn hóa chất tại Doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp và Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp,

Đề xuất giải pháp lao động cho ngành dệt may-da giày

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021. Sở Công Thương đã xây dựng báo cáo đánh giá nguyên nhân biến động lao động và đề xuất một số giải pháp như sau:

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, xây dựng kế hoạch 2021-2025 gửi các Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 26/5/2020, Sở Công Thương ban hành Công văn số 772 /SCT-QLCN về báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, xây dựng kế hoạch 2021-2025 gửi các Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, thị xã, thành phố.