Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao sinh kế cho người dân thuộc khu vực thuỷ điện Nước Biêu

Chiều ngày 13/3, tại thôn 3, xã Trà Cang, Nam Trà My, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã tham dự dự Lễ phát động hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao sinh kế cho người dân thuộc khu vực thuỷ điện Nước Biêu.

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Công bố hợp quy - Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Điều chỉnh mở rộng CCN Đồi 30, thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Điều chỉnh mở rộng CCN Đồi 30, thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Tờ trình Mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Tờ trình Mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Báo cáo thẩm định Mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo thẩm định Mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tờ trình Mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Tờ trình Mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Báo cáo đầu tư mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo đầu tư mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

HỘI THẢO “THÚC ĐẤY LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG”

Ngày 17/12/2022, Sở Công Thương Quảng Nam phối hợp với báo Tuổi trẻ, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) Hội thảo “Thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp miền Trung” tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.