Tọa đàm những giải pháp bảo tồn và phát triển nghề truyền thống – tháo gỡ khó khăn, kết nối cung cầu, tìm đầu ra cho sản phẩm nghề, ocop, công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất – Quảng Nam 2022, ngày 21/5/2022, Ban tổ chức Festival tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Những giải pháp bảo tồn và phát triển nghề truyền thống - Tháo gỡ khó khăn, kết nối cung cầu, tìm đầu ra cho sản phẩm nghề, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu” tại Hội trường Thành Ủy thành phố Hội An.

Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 2604/KH-UBND thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; với những nội dung chính như sau:

Bốn hoá chất nguy hiểm được thêm vào danh sách các chất được quan tâm cao của Cơ quan Hoá chất Châu Âu (ECHA)

Ngày 17 tháng 1 năm 2022, bốn chất được sử dụng trong mỹ phẩm, cao su, chất bôi trơn, chất làm kín và mỡ bôi trơn đã được đưa thêm vào danh sách các chất được quan tâm cao của ECHA (gọi là Candidate list) vì nó có đặc tính phá vỡ hormone ở người.

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

- Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Hướng dẫn thực hiện khai báo hóa chất

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (gọi tắt là Nghị định số 113/2017/NĐ-CP) và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất (gọi tắt là Thông tư số 32/2017/TT-BCT),

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Đầu tư trạm biến áp 110kv Đông Giang - Quảng Nam

Hiên nay, 02 huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang của tỉnh Quảng Nam được cấp điện từ các trạm biến áp trung gian 35kV A Sờ (T75) và Hiên (T74) nhận nguồn từ đường dây 35kV xuất tuyến 372/TBA 110kV Thạnh Mỹ (E58) chiều dài: 56,2km hoặc xuất tuyến 373/TBA 110kV Đại Lộc (E155) đến NMTĐ An Điềm qua đường dây 372/TĐ An Điềm đến TTG Hiên (T74) rất dài: 74,0km. Các tuyến đường dây hiện trạng đi qua khu vực có địa hình rừng núi phức tạp, với mật độ giông sét lớn nên nguy cơ xảy ra sự cố rất cao dẫn đến độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện khu vực thấp.

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết: