Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2654/KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với chương trình OCOP, chương trình khởi nghiệp sáng tạo, sản phầm tiềm năng của địa phương. Qua đó, phát hiện và có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dựng khoa học công nghệ và các điều kiện khác để sản phẩm có thương hiệu và đứng vững trên thị trường.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Ngày 15/4/2024, Giám đốc Sở Công Thương thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương về lĩnh vực cụm công nghiệp, tên thủ tục hành chính: Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp.

Một số điểm mới trong Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; đảm bảo quy hoạch, phát triển cụm công nghiệp bền vững, trật tự, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và kịp thời tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP – gọi tắt là Nghị định số 32/2024/NĐ-CP).

Ưu đãi, hỗ trợ các tổ chức cá nhân có hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường

Để thực hiện các mục tiêu phát triển ngành công nghiệp môi trường trở thành  “ngành kinh tế trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cung cấp công nghệ, thiết bị và sản phẩm phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường” – Theo Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nhà nước đã ban hành những chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động đầu tư công trình BVMT; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về BVMT.

Đăng kí tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, năm 2024-2025

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam đã góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trên các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Thông qua Hội thi rất nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Thông báo tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. Đây là giải thưởng thường niên duy nhất về chất lượng được luật hóa bởi Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và được ban hành theo quy tắc quốc tế - thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là công cụ để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm của mình.

Công bố hợp quy Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Địa chỉ: Lô D3 KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Công bố hợp quy các sản phẩm may mặc. Chi tiết:

Triển vọng phát triển ngành công nghiệp silica ở Quảng Nam

Quảng Nam là địa phương có trữ lượng cát trắng lớn thứ hai trong nước. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng để phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu từ silica phục vụ cho các nhóm sản phẩm chính gồm gốm sứ, xi măng, vật liệu chịu lửa, thủy tinh và các hệ vật liệu kỹ thuật ứng dụng cho các ngành công nghệ cao…

Bổ sung một số ngành nghề vào Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành công văn thống nhất chủ trương bổ sung các ngành nghề vào Khu công nghiệp Đông Quế Sơn theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/02/2024, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị (trực tiếp và trực tuyến với các địa phương) triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược năng lượng hydrogen) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/2/2024.