Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021

Cách ly y tế với những người tiếp xúc gần ca bệnh (F1)

Cách ly y tế với những người tiếp xúc gần ca bệnh (F1)

Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của Tiểu ban Truyền thông (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của Tiểu ban Truyền thông (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021

Thực hiện công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng

Thực hiện công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng

Quyết định phê duyệt phương án Phòng chống dịch tại Sở Công Thương

Quyết định phê duyệt phương án Phòng chống dịch tại Sở Công Thương

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 với thông đệp " Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch" ( từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021)

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 với thông đệp " Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch" ( từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021)

Quản lý, giám sát, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người vào Quảng Nam trong giai đoạn mới

Quản lý, giám sát, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người vào Quảng Nam trong giai đoạn mới

Phòng, chống các hoạt động lừa đảo, giả mạo trong mua bán, tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19

Phòng, chống các hoạt động lừa đảo, giả mạo trong mua bán, tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19