Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023: Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn

Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong những năm qua, công tác thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các tổ chức, các nhân tích cực hưởng ứng, nhờ đó hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước đưa pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp chân chính. Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6490/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023.

Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Quảng Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 670/KH-UBKHCNMT15 ngày 29/6/2022 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về triển khai Đoàn giám sát chuyên đề “Về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, sáng ngày 12/7/2022 Đoàn Giám sát của Quốc hội do ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội khóa XV làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại Công ty THACO Chu Lai tỉnh Quảng Nam. Tại buổi làm việc, Đoàn đánh giá cao việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các đơn vị thông qua việc chú trọng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, đồng thời chủ động, linh hoạt trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin, khiếu nại của khách hàng qua hệ thống đường dây nóng.

Bảo vệ quyền của người tiêu dùng

Với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”, Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15.3) năm nay là sự khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường.