Hội nghị toàn quốc về công tác khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021

         Sáng ngày 10/12/2021, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Cục Trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung đồng chủ trì Hội nghị Toàn quốc về công tác Khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV năm 2021. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có Phó Giám đốc Sở Công Thương Hường Văn Minh, chủ trì; tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghiệp, Quản lý thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

Phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 2665/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí thực hiện là 36.600 triệu đồng.