Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân

Ngày 01/6/2021, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 88/QĐ-SCT về việc ban hành Nội quy tiếp công dân